Jiny's special life

 

 

 

갤럭시 폴드 5G 사전 예약 구매 안내

 

- 판매 시작일 -

2019.09.18 00:00

 

- 판매 종료일 -

재고 소진시까지

 

- 배송일 -

2019.09.29

 

 

 

갤럭시 폴드 5G 사전 예약 혜택

 

 

 

 

 

갤럭시 폴드 5G 프리미엄 혜택

 

 

 

 

갤럭시 폴드 5G 구매 고객 공통 혜택

 

 

 

 

갤럭시 폴드 5G 구매 고객 특별한정혜택

 

 

 

갤럭시 폴드 50% 할인 : https://coupa.ng/bPGQNC

 

갤럭시 폴드2 할인 구매 : https://coupa.ng/bPGQWF

 

 

 

이 글을 공유합시다

facebook twitter googleplus kakaostory naver